Visi & Misi

Visi Perbadanan Taman Negara Johor

Ke arah menjadikan PTNJ sebagai peneraju dalam usaha konservasi biodiversiti dan alam semula jadi di Negeri Johor

Misi Perbadanan Taman Negara Johor

Mengurus dan mengekalkan biodiversiti dan alam semula jadi di Taman-taman Negara Johor dan Tapak Ramsar Negeri Johor mengikut satu pengurusan bertaraf antarabangsa melalui:

  • Konservasi
  • Penyelidikan
  • Pendidikan
  • Eko-pelancongan
  • Pengurusan cemerlang

Moto Perbadanan Taman Negara Johor

Pulihara alam demi masa hadapan ‘Conserve Nature For Our Future’